Hvad er NLP coaching?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.

Vores hjerne behandler alt ud fra, hvad vi hører, ser, føler, lugter og smager. Det lagres alt sammen i vores hukommelse og farver den måde, vi oplever verden på.

Vi skaber dermed hvert vores eget ’landkort’ over alt det, som vi sanser. Dit landkort ser altså ikke ud som mit, og derfor opfatter vi heller ikke alting ens.

Du reagerer ud fra din måde at se verden på (dit landkort) og ikke ud fra en 100% objektiv virkelighed. Den er nemlig altid “farvet” af dine overbevisninger, holdninger og værdier – og det gør mennesker forskellige.


Som NLP coach udfordrer jeg dig og giver dig nye måder at se på dig selv, dine overbevisninger og dine udfordringer. På den måde nuancerer NLP din måde at opleve verden på.


I sidste ende giver det dig bedre forudsætninger for gode relationer, bedre kommunikation, nye kompetencer – og mulighed for at udvide dit landkort.

Hvad kan NLP coaching?

Med NLP-coaching kan du: 

  • bliver klogere på dig selv
  • afdække dine værdier
  • forbedre dine relationer
  • skærpe fokus på det du ønsker, fremfor det du vil undgå
  • øge din præstationsevne på jobbet
  • øge din uafhængighed og selvtillid