Privatlivspolitik

Persondata bliver kun indhentet i de tilfælde det er relevant for din aktivitet hos TineFreund.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler og behandlingsgrundlag og formål

Hvis du ønsker at købe en behandling, har jeg brug for at indsamle nogle persondata for at kunne gennemføre handlen.

Jeg indhenter kun oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

Når du betaler for din behandling indsamler jeg dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Terapeut Booking, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at køb via vores hjemmeside, vi anbefaler derfor at tage direkte kontakt via mail eller telefon.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder et link til afmelding. 

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din seneste behandling.

På tinefreund.dk indsamles og behandles dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger min hjemmeside
  • Gennemfører et køb af behandling
  • Opretter en konto – håndteres af TerapeutBooking.dk
  • Tilmelder dig mit nyhedsbrev 
  • Sender spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://www.tinefreund.dk/ er Tine Freund, Asyvelvej 19, 8240 Risskov, cvr nr. 40045635

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 

Vi har vores hjemmeside hos https://www.simply.com/dk/ og betalingssystem gennem Terapeut Booking, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser ved køb af behandling vil blive opbevaret i Terapeut bookings datacentre.

Terapeut Booking behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse tine@tinefreund.dk.

I tilfælde af databrud

Hvis vi opdater databrud i vores system melder vi ind til Datatilsynet indenfor 72 timer, da vi som dataansvarlig har pligt til at oplyse om eventuelle databrud.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Vi henviser til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: tine@tinefreund.dk